Tuesday, July 16, 2013

Před odjezdem - červenec 2013Letošní mise se zúčastní Bez mámy tým nakonec téměř v obvyklém složení: Tomáš, Miška, Michal, Gabča, Zuzka a naše nová dobrovolnice Radka. Většina z nás vyráží ve čtvrtek 18.7., na místo působení do Mahanga dorazíme 20.7. večer.


HLAVNÍ CÍLE:

1. Spuštění provozu Centra pro sirotky Mahango (ubytovny pro chlapce):  v komunikaci s Chrisem a řeholním řádem sestavit řád centra, příjmout další děti do projektu Adopce sirotků, zajistit personál, ...
2. Asistence výuky v mateřské školce poblíž Mahanga
3. Výpomoc v dispenzáři (ošetřovně)
4. Práce v sirotčinci v Igogwe - předání humanitarní pomoci a dlouhodobější výpomoc
5. Předání humanitární pomoci skupině seniorů v Mbeyi a skupině pomáhájící albínům (děkujeme klubu 75 za jejich aktivní přispění a pomoc)
6. Údržba stávajících budov (misijní stanice, malý sirotčinec, mateřská školka)
7. Školní a mimoškolní aktivity s místními dětmi

JAK MŮŽETE POMOCI BĚHEM NAŠI MISE VY?ČLENOVÉ MISE:


Tomáš Gongol - předseda sdružení Bez mámy, proděkan Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné, délka pobytu 1 měsíc, hlavní úkol: spuštění provozu Centra, údržba stávajících budov; motivace: "Nemůžu se ztotožnit s myšlenkou, která se stále hlouběji zakotvuje v naší společnosti, že žijeme jen pro sebe a svět končí na hranicích našeho pozemku. Jsme spojeni s lidmi okolo nás a nezáleží na tom, jestli je to soused z vedlejšího domu nebo vedlejšího kontinentu." 

Christopher Lameck - předseda a jediný zaměstnanec námi zřízené partnerské organizace v Tanzánii: Without Mother Organization, hlavní úkol: celoroční koordinace projektů v TanzániiMíša Gongolová - členka sdružení Bez mámy, zaměstnána jako koordinátorka projektů sdružení, délka pobytu: 1 měsíc, hlavní úkol: doprovázení dobrovolníků, projekt Adopce sirotků; motivace: " Do Tanzánie jedu letos po čtvrté. Afrika je pro mě velice inspirativní, učí rozlišovat mezi tím, co je potřebné a co ne - učí skromnosti i schopnosti vážit si obyčejných věcí denní potřeby (vody, chleba, obleční, obutí, ...). Když člověk příjde tam a pohlédne na zpět do svého života, zjistí vlastně, jak se celé věky, jen nesmyslně zaobírá sám sebou. Lidé zde mají skutečné problémy: nemoci, hlad, malou naději na změnu, sirotkům také chybí péče a láska. Snažíme se, aby naše projekty byly systematické a aby inspirovaly lidi tady i tam."
  
Michal Soták - člen vedení Bez mámy, podniká v oblasti renovací dveří, délka pobytu 1 měsíc, hlavní úkol: spuštění provozu Centra, údržba stávajících budov; motivace: "Jsem účastníkem projektů Bez Mámy, protože věřím, že mají smysl i když kolikrát hodně skrytý. Projekty Bez Mámy jsou onou pověstnou kapkou v moři, ale i ty, jak již můžeme být svědky, dokáži vytvořit životodárný potůček. "
Gabča Gongolová - dobrovolnice Bez mámy, zaměstnána v Jeslích ve  Frýdku - Místku, délka pobytu v Africe: cca 2 a půl měsíce, hlavní úkol: práce s dětmi v mateřské školce v Mahangu, obchůzka základních škol s krátkým výukovým programem na téma zdravověda / první pomoc, mimoškolní aktivity; motivace: "Nyní pracuji v Jeslích, kde se starám o malé děti. Práce s dětmi mě velmi  baví. Můj velký sen jet do Afriky a starat se tam o děti se naplnil. Letos jedu do Afriky již potřetí. Jsem ráda,že můžu být součástí Bez mámy týmu a pokusit se jako dobrovolník přiložit ruku k dílu. Mou největší motivací a odměnou za vykonanou práci jsou rozzářené obličeje vděčných dětí. Skrze čas trávený s místními lidmi v chudé Africe si uvědomuji, jak dobře se mám.  Afrika se pro mě stává darem, kéž bych mohla být darem také já pro ni."
Zuzka Klusová - dobrovolnice Bez mámy, zaměstnáním sestra na porodním oddělení ve  Frýdku - Místku, délka pobytu v Africe: cca 2 a půl měsíce, hlavní úkol: pomoc v dispenzáři v Mahangu při ošetřování nemocných a nakládání s léky, obchůzka základních škol s krátkým výukovým programem na téma zdravověda / první pomoc, mimoškolní aktivity; motivace: "Letos jedu do Afriky již potřetí. Když jsem jela poprvé, mou motivací byla chuť pomáhat tam, kde je to potřeba a také zvědavost poznat na vlastní kůži život v Africe. Letos mě už tam táhne touha potkat se svými africkými přáteli a opět být součástí jejich každodenního života. Líbí se mi vřelý vztah místních obyvatel k nám bělochům, jejich bezprostřednost rozdávat i ze svého nedostatku. Člověk tam zapomene na všechny starosti tady a soustředí se na život tam. Proto bych chtěla poděkovat hlavně vedení Bezmámy i vedení Nemocnice ve Frýdku-Místku, že mi letos opět umožnila jet do Afriky a přiložit tam ruku k dílu."

 Radka Hojná - dobrovolnice Bez mámy, pracovala v azylovém domě pro matky s dětmi (Most k životu o.p.s.), letošní mise je její první, délka pobytu: cca 2 a půl měsíce, hlavní úkol: práce v sirotčinci v Igogwe, obchůzka základních škol s krátkým výukovým programem na libovolné téma; motivace: "Vždy jsem chtěla pracovat s dětmi, ale po ZŠ jsem nedostala doporučení na pedagogickou školu. Vystudovala jsem tedy strojnickou průmyslovku a pracovala v kanceláři. Postupem času jsem si udělala kurz socialní péče a vystudovala dvouletý kurz speciální pedagogiky pro vychovatele. Ve 20letech jsem prodělala transplantaci kostní dřeně od svého bratra a tehdy se mi změnily životní hodnoty. Jelikož po leukemii nemohu mít vlastní děti, mám potřebu pomáhat druhým, dávat jim lásku a naději na jiný,lepši život."
 
No comments:

Post a Comment